Zápis do ZŠ

Ředitelka ZŠ Církvice sděluje rodičům

Ředitelka ZŠ Církvice sděluje rodičům předškolních dětí, že zápis do 1. ročníku školního roku 2018/2019 se bude konat v pátek 6. dubna 2018 ve 14.00 hodin v budově školy.

Potřebné náležitosti:

Písemná žádost o přijetí

Rodný list dítěte

Doklad totožnosti

Dotazník

 

V případě zájmu o odklad povinné školní docházky:

Písemná žádost o odklad

Dotazník

Doporučení školského poradenského zařízení

Doporučení odborného lékaře