Zahájení školního roku 2017/2018

Ředitelka Základní školy Církvice sděluje žákům a jejich rodičům, že

slavnostní zahájení školního roku 2017/2018 se koná

v pondělí 4. září 2017.

 

Žáci 1. ročníku se shromáždí v 7 h 45 min. před Mateřskou školou Církvice, ostatní žáci před základní školou. Všichni si přinesou přezůvky a prvňáčci i školní tašky. Rodiče, kteří chtějí přihlásit dětem obědy, to oznámí nejpozději den předem paní Daně Vrané do školní jídelny při MŠ Církvice (tel. 327 571 480, e-mail: ms.cirkvice@cbox.cz ).

 

Přejeme všem dětem pěkné prožití posledních prázdninových dnů a šťastné vykročení do nového školního roku.

Už se na vás všechny moc těšíme 🙂