Zahájení provozu ŠD 2020/2021

Vítáme všechny děti z prázdnin a doufáme, že si je hezky užily a načerpaly spoustu elánu do dalšího roku.

Provoz ŠD bude zahájen 2. 9. 2020.

Začátek provozní doby je stanoven na 6:30 a konec na 16.00.

Přednostně se přihlašují žáci 1. a 2. ročníku, ostatní do naplnění kapacity (50 účastníků).

Příspěvek za ŠD je 350 Kč pololetně na účet školy: č.ú.162726103/0600

Žáci, kteří budou chodit pouze na kroužky nemusí být přihlášeni, ale mohou vyčkat v prostorách ŠD do jejich začátku.

Těšíme se na shledání.

Paní vychovatelky  J. Uhlířová a M. Křenková