Vzdělávací výlet 4. a 5. třídy do Kutné Hory

Ve čtvrtek 12. října se vydala 4. a 5. třída vlakem do Kutné Hory a její části Sedlec. Nejprve společně navštívili Sedlecký klášter, kde zhlédli video a dozvěděli se vše o jeho historii, včetně výstavby, shoření a následné rekonstrukci. Prošli točitými shody až na půdu, objevili zlatou gotickou monstranci a ve dvojicích dokázali vyluštit rébusy, které na ně paní učitelky nachystaly.

Následovala menší přestávka, kde si žáci mohli zakoupit suvenýry a posvačit.

Hned poté jsme se přesunuli do místní Kostnice. Zde byl přísný zákaz fotografování, abychom nezneuctili památku zesnulých, a proto jsme dodržovali také absolutní ticho. Žáci s údivem a respektem sledovali ostatky nebožtíků a z nich složené pyramidy a jiné obrazce. Zároveň se dozvěděli, kde se také množství kostí vzalo. Po prohlídce jsme se přesunuli na balkon, odkud byl výhled na hřbitov, kde je Kostnice umístěna a zároveň byla možnost shlédnout prosklenou vitrínou zpět do hlavního umístění ostatků.

Prohlídky byly perfektně načasované, a tak jsme bez problému stihli zpáteční vlak a odpolední výuku.

Žáci 4. třídy nabyli nové informace do předmětu vlastivědy, které se jim budou v dohledné době velmi hodit a páťáci prohloubili své vědomosti, které před rokem získali.


Odkaz na video:

https://www.canva.com/design/DAFxH-RXA-M/ExFe7aUiNNadAHbmLCZKhw/watch?utm_content=DAFxH-RXA-M&utm_campaign=designshare&utm_medium=link&utm_source=publishsharelink

Odkaz na fotoalbum:

https://photos.app.goo.gl/tE5DdyfmNtGBfbzQ7