Uzavření škol a pravidla distanční výuky

Usnesením vlády ČR č. 1022 je od 14. října do 1. listopadu zakázána osobní přítomnost žáků ve škole. Žáci přecházejí na povinnou distanční výuku. Uzavřena je i školní družina.

Řiďte se prosím informacemi v dokumentu Pravidla distanční výuky a pokyny třídních učitelek.

Pravidla distanční výuky (2)

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/2–provoz-skol-1022.pdf