Ukliďme Česko 2019

Co napsali o projektu „Ukliďme Česko“ redaktoři novinářského kroužku

Každá třída měla na starost jinou lokaci. 1. a 2. ročník dostaly náves, 3. ročník uklízel cestu z Církvice do Třebešic, 4. ročník si vybral rybník Utopenec a 5. ročník Ovčárský rybník. Od „Ukliďme Česko“ jsme dostali 50 pytlů na vícero použití, několik jednorázových pytlů a 40 rukavic.
Sbírali jsme i celou cestu na dané místo. Každá třída měla k dispozici vlastní kárku, na které se vozilo oblečení a pití. Nejvíce se sbíral plast a papírky od jídla. Nakonec měli všichni velikou radost, že udělali dobrou věc.
Dohromady bylo nasbíráno asi 640 kg odpadu, z toho 120 kg bylo plastu, 30 kg skla, 50 kg hliníku a 440 kg směsného odpadu. To by se rovnalo 18 dětem o průměrné váze 35 kg.

Napsali: Tom Kubín a Filda Lanc