Tisková zpráva ZŠ Církvice

Řešení vztahových problémů u žáků 5. ročníku

Vážení rodiče,

v 5. třídě dochází k opakovanému nevhodnému chování některých žáků. Toto má vliv na celkovou atmosféru třídy i školy a narušení vztahů mezi dětmi.

Dále Vás chceme informovat o tvoření nevhodných videonahrávek dětmi a zveřejňování společensky nevhodných komentářů na sociálních sítích. Šíření nenávistných komentářů na Facebooku  je nahlášeno na Policii ČR.

Na základě řešení jednotlivých situací byla udělena kázeňská opatření.

Zároveň apelujeme na důslednou kontrolu Vašich dětí při manipulaci
s informačními technologiemi.

S jednotlivými třídami budou i nadále pracovat třídní učitelky  ve
spolupráci s metodikem prevence  na zlepšení atmosféry ve třídách. V úterý 30. 1. 2018 absolvují žáci 4. a 5. ročníku preventivní program organizace E -Bezpečí.

V případě dotazů můžete kontaktovat ředitelku školy.

Děkujeme.