Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019

Ředitelka Základní školy Církvice, okres Kutná Hora sděluje žákům a jejich rodičům

Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 se koná

v pondělí 3. září 2018.

Žáci 1. ročníku se shromáždí v 7 h 45 min. před Mateřskou školou, ostatní žáci před Základní školou. Všichni si přinesou přezůvky a prvňáčci i školní tašky. Rodiče, kteří chtějí přihlásit dětem obědy, to oznámí nejpozději den předem paní Daně Vrané do školní jídelny při MŠ Církvice (tel. 327 571 480, e-mail: ms.cirkvice@cbox.cz ).

Přejeme všem dětem pěkné prožití posledních prázdninových dnů a šťastné vykročení do nového školního roku.

Už se na vás všechny moc těšíme  🙂