Školní kolo výtvarné a literární soutěže „Požární ochrana očima dětí“

V měsíci březnu se konalo školní kolo výtvarné a literární soutěže POOD

Letošní téma bylo zaměřeno na živelné pohromy.

Naše děti se účastnily výtvarné i literární části soutěže.

V kategorii L1 – literární část (3. – 5.r.) se umístili tito žáci:

  1. místo: Matyáš Voháňka (3. r.)
  2. místo: Matěj Kielar (4. r.)
  3. místo: Ondřej Lacina (3. r.)

V kategorii VV1 – výtvarná část (1. – 2.r.) se umístili tito žáci:

  1. místo: Šimon Kutílek (1. r.)
  2. místo: Eliška Laczková (2. r.)
  3. místo: Amálie Čermáková (2. r.)

V kategorii VV2 – výtvarná část (3. – 5.r.) se umístili tito žáci:

  1. místo: Laura Para (5. r.)
  2. místo: Vít Habětín (4. r.)
  3. místo: Eliška Topolová (4. r.)

Práce posíláme do okresního kola a výhercům gratulujeme.