Setkání logopeďáčků

V pátek 3. května se konalo setkání logopeďáčků ze všech skupin ZŠ i MŠ Církvice. Tato akce plná zábavy a učení pro děti byla zacílena na zlepšení jejich výslovnosti a posílení svalů mluvidel.

Spojený hodinový kroužek byl ve znamení hry a smíchu, přičemž děti měly možnost naučit se správně vyslovovat obtížnější písmenka. Čekala na ně řada kreativních aktivit, díky kterým se děti mohly učit bez pocitu tíhy nebo nudy. Jednou z nejoblíbenějších činností byl „lov bublinek“, kde děti, rozdělené do skupinek, foukaly bubliny z bublifuků a ostatní měly za úkol všechny pochytat. Další aktivitou byla „brčkovaná“, kde děti pomocí brček přenášely papírové díly domečků a kompletovaly je, což byla zábavná a efektivní metoda, jak trénovat správný nádech. I na dalších stanovištích si užily legraci. Ta byla zaměřena na mluvu a vyprávění.

Všechny tyto hry byly navrženy tak, aby podporovaly týmovou spolupráci a zároveň posilovaly sebevědomí dětí v oblasti správné výslovnosti. Setkání logopeďáčků bylo nejen edukativní, ale především plné radosti a nových přátelství, a stalo se tak důležitým krokem v rozvoji komunikačních dovedností účastníků.