Ředitelské volno

Ředitelské volno – 30.4. a 7.5.

Podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů pro žáky ZŠ ve dnech 30.4.2018 a 7.5.2018 ředitelské volno.