Ředitelské volno

Podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů pro žáky ZŠ dne 19. dubna 2024 ředitelské volno.

SKM_C224e C24030812470