Ředitelské volno

Podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z provozních důvodů pro žáky ZŠ dne 29. a 30. 6. 2020 ředitelské volno.

reditelske volno