Ředitelské volno 10. 12. 2018

10. 12. 2018 vyhlašuje ředitelka školy pro žáky ZŠ ředitelské volno

Podle § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z organizačních důvodů pro žáky ZŠ dne 10. 12. 2018 ředitelské volno.