Prosba o spolupráci

V měsíci říjnu budeme slavit 100 let vzniku samostatného Československa.

Mimo jiné se děti budou moci seznámit s předměty denní potřeby, pracovními nástroji apod., které se v té době používaly. Pokud máte doma nějaký předmět, který byste nám mohli zapůjčit, kontaktujte prosím třídní učitele do středy 17.10.

Prosíme o utajení, děti budou odhadovat, k čemu se nástroj používal.

Děkujeme za spolupráci.