Příspěvek UR

Dnes byl na schůzi Unie rodičů při ZŠ Církvice schválen příspěvek UR 400 Kč. Příspěvek vyberou třídní učitelky, které předají pokladnici spolku paní Martině Voclové, aby peníze uložila na účet.