Předání finančního daru z tříkrálové sbírky

Tříkrálová sbírka – předání finančního daru
V pátek 20. 4. 2018 se žáci pátého ročníku vypravili do psího útulku v Kutné Hoře.
Kutnohorský útulek byl letos žáky zvolen mezi organizace, kterým byl přidělen
finanční dar z výtěžku z Tříkrálové sbírky, 3 308 Kč. Část výtěžku byla
darována útulku na zakoupení krmiva pro pejsky. Zároveň děti přivezly pejskům
pochoutky, na kterých si někteří pejsci ihned pochutnali a za to patří dětem a
především jejich rodičům veliké díky. Po obdarování všemi dary nás v útulku čekal
pestrý program. Majitel nám představil každého pejska, ukázal nám, jak se
odchytávají volně pobíhající psi, seznámil nás s využitím čipů, denním režimem v
útulku a společně jsme si popovídali o vlastních zkušenostech s chovem psů. A
protože nám ten den počasí opravdu přálo, mohli jsme vzít tři pejsky na procházku.
Tento výlet se opravdu vydařil a doufáme, že se příští rok opět vydá další třída do
útulku a pomůže tak pejskům, kteří hledají nový domov.

Mgr. Šárka Viktorová