Poučení dětí o bezpečnosti

Děti byly poučeny o bezpečnosti vzhledem k nahlášení dalšího výskytu podezřelého řidiče v autě jedním z rodičů.

Pučte svoje děti o komunikaci s cizími lidmi a o nebezpečí navazování kontaktu s neznámými dospělými. Zatím se každé naše dítě v podezřelé situaci zachovalo příkladně.

Děkujeme.