Podzimní setkání Komunity Ředitele naživo

Setkání Komunity Ředitele naživo

Od středy 9. až do pátku 11. listopadu se konalo historicky první setkání absolventů programu Ředitele naživo. Setkali jsme se na Vysočině v obci Milovy a pracovali na bližším seznámení, sdílení řešení aktuálních problémů ve školství, na společném vzdělávání a plánování další spolupráce ředitelů a jejich zástupců z celé ČR.

První den jsme věnovali hlavně seznamovacím aktivitám a sdílení. Druhý den byl ve znamení vzdělávacích bloků. Lektor Alexis Katakalidis nás provedl tématem „Budování návyků vedoucích k lepšímu učení“. Michal Dubec nám pak přednesl téma „Vedení a řízení kolegů“. Oba semináře byly velmi praktické a my jsme si na modelových situacích a v improvizovaných rozhovorech vyzkoušeli jak práci s týmem, tak s třídním kolektivem. V pátek jsme se seznámili prostřednictvím Rudolfa Kubíka se Sociomapováním a jeho využitím v našich školách. Nechyběla ani závěrečná reflexe a plánování příštího setkání.

Tyto společné výjezdy mají pro rozvoj naší školy nesmírnou hodnotu. Od kolegů čerpáme inspiraci a navazujeme spolupráci. Naše pedagogické týmy se tak propojují a my máme možnost učit se společně a dělat naše školy kvalitnějšími. Stále tak žijeme a naplňujeme vizi ŘN, aby se každý žák učil naplno a s radostí.