Poděkování

Děkujeme všem rodičům za pochopení a vstřícnost v krizové situaci, jako byla havárie vodovodního řadu a za účast a pomoc s Adventním tvořením. Moc si vážíme Vaší podpory.