Platba za školní družinu

Některé děti nemají zaplacený poplatek za družinu!!!

Nezaplacení poplatku za školní družinu může být důvodem pro vyloučení dítěte ze ŠD Církvice.

Ve vnitřním řádu ŠD Církvice jste si přečetli informaci, že poplatek 250 Kč má být uhrazen do konce září 2017 na č. ú. 162726103/0600!