Platba za školní družinu

Vážení rodiče, postrádáme platbu za zájmové vzdělávání ve školní družině za II. pololetí. Žádáme Vás tímto o zaplacení do 3. března 2023.

Platební údaje: 500 Kč na č. ú.: 162726103/0600.

Nezaplacení poplatku může být důvodem pro vyloučení Vašeho dítěte ze ŠD.