Platba ŠD na 2. pololetí

Vážení rodiče.

Poplatek za druhé pololetí ve školní družině činí 350 Kč.Platí se na účet školy do konce měsíce února: č. ú. 162726103/0600. Do zprávy pro příjemce uveďte jméno dítěte a účel platby – poplatek za družinu.