Ověření metodiky čtení Sfumato pro nácvik čtení u žáků s dyslexií

V letošním školním roce se naše škola bude účastnit státem hrazeného výzkumu na podporu dyslektických žáků. Naši pedagogové budou metodikou Sfumato reedukovat dva žáky. Na počátku výzkumu byly tyto děti v Praze vyšetřeny odborníky. Na konci projektu bude vyhodnocen jejich posun.