Organizace ŠD

Přehled a organizace školní družiny

Školní družina

provozní doba 6:30 – 16:00

Ranní družina: ŠD 1. M. Křenková, ŠD 2. A. Studničková

Odpolední družina: ŠD 1. M. Křenková, ŠD 2. L. Brunclíková

Platba ŠD za 1. pololetí 500,-Kč na účet školy do konce září. (č. ú.- 162726103/0600).

 

Přihlášky do ŠD

Žáci dostanou zápisní lístek a potvrzení o obeznámení se s Vnitřním řádem školní družiny, který je uvedený na webových stránkách ZŠ – ZDE.

Prosíme rodiče o vyplnění a podepsání těchto dokumentů a jejich odevzdání vychovatelce ŠD.

Kapacita ŠD je 50 žáků, přednost mají žáci nižšího ročníku a dojíždějící. Starší žáci mohou využít zájmových kroužků.