Od 18. 11. 2020 je naše škola opět otevřená

Vážení rodiče.

Věnujte prosím pozornost následujícím informacím:

1. Žákům 1. a 2. ročníku je povolena osobní přítomnost, ostatní ročníky se dál vzdělávají distančně.

2. Umožňuje se individuální prezenční konzultace ve škole.

3. Kolektivy dětí se nesmí míchat.

4. Všichni žáci, zaměstnanci i další osoby pohybující se ve škole mají povinnost nosit roušku vždy a všude. Dejte, prosím, dětem dostatek roušek v samostatném pytlíku.

5. Je umožněn provoz školní družiny. V provozu je družina ranní od 6. 30 i odpolední do 16.00.

6. Zařízení školního stravování je v provozu.

Více v podrobných informacích MŠMT níže:

priloha_842143356_1_Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. 11. 2020