O našich prvňáčcích vyšel článek v novinách

Naše paní učitelka Šárka poskytla rozhovor do kutnohorských novin