Nové složení Školské rady při ZŠ Církvice

Vážení rodiče,

děkujeme za účast ve volbách.

Zvolený člen za zákonné zástupce žáků ZŠ Církvice: Jaroslava Stará

Zvolený člen za pedagogické pracovníky ZŠ Církvice: Mgr. Šárka Viktorová

Zvolený člen za Obecní zastupitelstvo Církvice: Ing. Martin Fiala