Návštěva Prev-Centra

V pátek 29. 4. 2022 k nám přijely lektorky z pražské organizace primární prevence Prev-Centrum

Všechny děti si nejprve připomněly pravidla, která při programu budou dodržovat a byly seznámeny s krabičkou, do které mohou vhazovat dotazy. Žáci druhého ročníku zažili program na téma kamarádství. Dvouhodinový blok začal tradiční židličkovanou. Potom následovala diskuse a technika na hledání stejných zálib u spolužáků. Třeťáci měli program zaměřený na komunikaci a spolupráci. Jako první složili společné puzzle, zahráli si hru na spolupráci, kdy hledali předměty na počáteční písmeno abecedy. Spolupráci i komunikaci prověřila hra na kreslení obrázku ve dvojici, kdy jeden z dvojice kreslil a druhý si musel zapamatovat obrázek a přesně navést druhého, co a kde má nakreslit. Po každé hře nechyběla reflexe, jak se komu pracovalo a co mu pomáhalo.

Dvě lektorky z pražské organizace Prev-Centrum k nám jezdí jednou za pololetí a připravují programy pro děti od 2. do 5. ročníku zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů.

Fotografie: ZDE