Zapojili jsme se do projektu kolegiální podpory v Hejného matematice

Naše paní učitelka Mgr. Denisa Kubová se zapojila do projektu „Kolegiální podpora – společná cesta k individuálnímu rozvoji pedagogů“Hlavním smyslem projektu je umožnit učení pedagogů od sebe navzájem praktickou formou – kolegiální podporou. S tímto projektem získají učitelé metodickou a finanční podporu a zároveň možnost zapojit se v míře podle svých možností a způsobem, který jim bude osobně vyhovovat.

Hlavní náplní je příprava lektorů, kteří provázejí další učitele rozvojem v profesní oblasti – tedy v Hejného metodě (ale v projektu máme mimo jiné zapojené i lektory kritického myšlení spolu s prvky kooperativního učení a lektorku splývavého čtení) s důrazem na metody učení pedagogů a sdílení mezi sebou – učení kolegiální podpoře. To zahrnuje konkrétně: náslechy, otevřené hodiny, hospitace, intervize, párovou výuku, společné dílny, natáčení a rozbor videí atd.

Cílem kolegiální podpory je osobnostní i profesní rozvoj pedagogů, který přispěje ke zvýšení kvality vzdělávání na základních školách.