MŠMT vydalo důležité dokumenty

Vážení rodiče,MŠMT vydalo vyhlášku, která upravuje pravidla pro hodnocení na vysvědčení ve druhém pololetí školního roku 2019/2020.

www.msmt.cz/file/52751_1_1/download/

Teprve včera také vydalo hygienická pravidla, podle kterých se budeme řídit při přípravě provozu naší školy od 25. 5. 2020. V nejbližší době vydáme informace o organizaci vzdělávacích aktivit a o dalších souvislostech:
▪ povinnosti podepsat čestné prohlášení a seznámení (viz příloha dokumentu),
▪ provozní době školy,
▪ provozu školy a hygienických opatřeních,
▪ způsobech předávání, vyzvedávání a omlouvání žáků.

Zákonný zástupce je pak povinen vyjádřit zájem o docházku do školy do 18. 5. 2020.

drive.google.com/file/d/1aZhayNol0Xq8XZa4CUWjwTUC4nyD9alC/view