Mikulášská nadílka 2022

V pondělí 5. prosince se žáci nejvyššího ročníku převlékli za Mikukáše, anděly a čerty. Paní učitelky ostatních tříd připravily ocenění a doporučení pro svoje žáčky, balíčky se sladkostmi a trojice nebeských a pekelných postav mohla vyrazit na obchůzku školou. Mikuláš byl vznešený, moudrý a spravedlivý, andělé překrásní a laskaví a čerti hroziví a rozpustilí. Díky této tradici mohou mladší žáci vzhlížet ke svým starším spolužákům, mít je jako vzor a těšit se na to, že jednou budou mít tu čest a budou se také podílet na mikulášské nadílce.