Metodický pokyn hlavní hygieničky ČR k postupu při rozhodování o nařízení karantény, když obě osoby použily ochranu dýchacích cest

Za náležitou ochranu dýchacích cest se považuje pouze jednorázová rouška nebo respirátor.

Dne 12. 2. 2021 vydala hlavní hygienička ČR metodický pokyn k postupu při rozhodování o nařízení karantény, když obě osoby použily ochranu dýchacích cest. Za náležitou ochranu dýchacích cest se nepovažuje šála, šátek ani látková rouška. Při používání látkových roušek a zjištění nákazy by šla celá třída do karantény. Je tedy v zájmu všech, abychom nosili jednorázovou roušku nebo respirátor. Prosíme o vybavení dětí dostatečným množstvím jednorázových roušek nebo respirátorů. Děkujeme.

Metodický-pokyn-k-postupu-při-rozhodování-o-nařízení-karantény-když-obě-osoby-použily-ochranu-dýchacích-cest