Krásné prázdniny!

Přejeme všem dětem i rodičům pohodové prázdniny plné odpočinku a radosti s rodinou!

V září na shledanou!