Konference v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky s názvem „Efektivní pedagogika elementární čtenářské gramotnosti“ konaná dne 17. října 2023

Bylo nám velkou ctí být součástí konference s názvem „Efektivní pedagogika elementární čtenářské gramotnosti“, která se konala na půdě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. 

O zahájení konference se postarala paní poslankyně Jana Berkovcová. Poté promluvila řada řečníků. Mezi nimi byli například exministryně školství Jana Valachová, ředitel odboru vzdělávání MŠMT Michal Černý, lektorky a aplikantky metodiky Sfumato a mnoho dalších. Autorka metodiky paní doktorka Mária Navrátilová měla slovo dvakrát. 

To, co nás nejvíce zaujalo, byl poznatek, že i metodika Sfumato vychází z myšlenek Jana Ámose Komenského, který věděl, že děti se mají učit mluvit a číst nápodobou zvuku zvířat. Proto děti při čtení „s“ syčí jako hadi. Už tenkrát vedl děti k přizvukování při psaní tak, jako vedeme děti dnes my. 

Velmi zajímavá byla také přednáška grafologa Josefa Vavříka, který nám představil emocionalitu v písmu. Objasnil, že sklon písma naznačuje vztah člověka k druhým, jeho emoce a charakter. Ukázal historický vývoj písma od písma se sklonem k písmu kolmému. V řeči emocí jde podle něj o vývoj od aktivního a optimistického charakteru k impulzivnímu až agresivnímu. Ukázal tedy souvislost rozvoje charakteru se sklonem a proporcemi písma. 

Měly jsme možnost vidět výtvarná díla dětí zhotovená technikou zatlač x povol, metodické a výukové materiály a řadu videí čtoucích a píšících dětí. Slyšely jsme příběhy dětí, které našly díky reedukaci Sfumatem radost ve čtení i psaní. 

Zažily jsme shodu všech odborníků na tom, že každé dítě má právo naučit se číst plynule a s porozuměním. Čtecí metodika Sfumato toto každému žákovi umožňuje a my jsme hrdé na to, že to může zažít každý žák naší školy.