Exkurze a stáž v ZŠ Církvice

4. a 14. a 15. prosince se u nás ve škole konala exkurze a stáž pro ředitele a zástupce škol, kteří se účastní dvouletého vzdělávacího programu Ředitel naživo.

Exkurze je forma jednodenní inspirativní návštěvy pro více účastníků, které doprovází průvodci z organizace Ředitel naživo. Exkurzi jsme zahájili úvodním setkáním, kde jsme představili naši školu. Poté jsme si společně vytvořili smlouvičku, která nám ošetřila to, jak se k sobě budeme chovat, jak spolu budeme komunikovat, abychom se cítili bezpečně, příjemně a odnesli si nápady do našich škol. Sepsali jsme očekávání, která nám sloužila k tomu, aby byla exkurze pro účastníky efektivní a přínosná. Následovala prohlídka školy a poté dvě hodiny náslechů ve třídách, reflexe s paními učitelkami, oběd v jídelně při Mateřské škole Církvice a představení témat, která vyplynula z očekávání. I když se na exkurzi sjeli ředitelé a zástupci dvou středních škol a jedné plně organizované základní školy, tak účastníci hodnotili návštěvu velmi kladně. Oceňovali upravenou a uklizenou školu, jednotnost v přístupu pedagogů k dětem, pohodu a klid, které ve škole panují i sdílenou vizi, která se propouští do všeho, co se ve škole děje.

Podoba stáže je trochu jiná. Je koncipována pouze pro jednu školní dvojici a časová dotace je dvoudenní.  K nám přijelo vedení Mateřské a Základní školy Nepolisy, která je organizační strukturou velmi podobná naší škole. Časový harmonogram stáže byl téměř totožný jako u exkurze. Paní ředitelka a paní zástupkyně viděly čtyři hodiny výuky a zajímalo je hlavně téma hodnocení  a předmět „Osobnostní rozvoj“, který jsme do našeho ŠVP zařadili a vyučujeme ho od prvního do pátého ročníku. Dotkli jsme se také tématu školního parlamentu, školního časopisu, prezentace školy na veřejnosti, vedení týmu a spousty dalších. Byly jsme hrdé na to, když jsme slyšely uznání a ocenění za to, jak s dětmi pracujeme i konkrétní příklady inspirace, které si vedení ZŠ Nepolisy odváží do své školy.

Jsme hrdé na to, že můžeme inspirovat vedení škol různé velikosti, různé organizace a z různých koutů naší republiky. Je to pro nás čest a příležitost k vzájemnému učení a inspiraci.