Dodatek ve Školním řádu

Pozor, změna ve Školním řádu!

Vážení rodiče,

v našem ŠŘ byla změněna věta v článku Povinnosti žáků, písmeno b)!!!

Kvůli pozdním příchodům dětí, jsme přidali zmínku o včasném příchodu žáků do školy. Pokud dítě v 8.00 teprve přichází do budovy, nedokáže se včas připravit na vyučování.

Vyučování sice začíná v 8.00, ale příchod včas je nově specifikován:

„b) chodit do školy pravidelně podle rozvrhu hodin a účastnit se činností organizovaných školou. Do školy chodit včas, nejpozději 10 minut před začátkem vyučování.

Děkujeme za pochopení.

www.zscirkvice.cz/skolni-rad-2/