Den zvířat ve 4. ročníku

4. října je světový den zvířat. My jsme si ho připomněli o den dříve, tedy 3. října.

Každý si přinesl živé, plyšové nebo zvířátko na fotografii. Představili jsme si je a v následujících čtyřech hodinách s nimi pracovali na stanovištích. Každý měl možnost se rozhodnout, na jakém stanovišti začne pracovat. V českém jazyce jsme o něm vymýšleli příběhy, v matematice vyhledávali informace nebo zvířecí rekordy z knih. V angličtině jsme se snažili mluvit nejen o svém zvířeti, ale i o zvířeti kamaráda. Pojmenovávali jsme zvířata podle obrázků nebo podle hmatu. V centru výtvarné výchovy jsme měli volbu výběru výtvarné techniky na jeho ztvárnění. Celý den jsme si užili a zároveň si vyzkoušeli něco nového.