Den s návštěvami ve 4. třídě aneb je tohle učení?

Úterý 7. března bylo pro čtvrtou třídu ve znamení návštěv. Hned po začátku vyučování za námi přijel pan Málek od Městské policie Čáslav. Pan strážník děti seznamoval s pravidly bezpečného pohybu na silnicích, potrénovali spolu dopravní značení i povinnou a doporučenou výbavu každého cyklisty. Po příjemně strávené hodince jsme se loučili obohaceni o cenné rady, příště už se sejdeme v praxi. V květnu děti čeká praktická zkouška na dopravním hřišti v Čáslavi, budeme trénovat, všichni si přejí splnit požadavky nesmlouvavých policistů a obdržet „průkaz cyklisty“.

Po velké přestávce žáky čekala návštěva opravdu nevídaná. Pozvali jsme si do výuky Karla IV., ve vlastivědě se věnujeme času českých králů a odkaz tohoto panovníka děti zajímal nejvíce. Před samotnou návštěvou jsme se na hosta náležitě přichystali. Naším cílem bylo udělat s ním rozhovor tak, abychom získali co nejvíce informací, které následně měly posloužit jako zdroj dat pro tvoření naučného plakátu. Žáci se seznámili s technikou správného vedení rozhovoru a jako praví reportéři si připravili zásobu zvídavých otázek. Poté se mohli chopit bloků a tužek a za zvuku fanfár přivítali panovníka ve třídě. Po nezbytné zdravici Otec vlasti dětem zodpověděl všechny jejich otázky. A že jich bylo. Kdo jsou vaši rodiče? Kde jste vyrůstal? Kolik jste měl dětí? Co všechno jste postavil? Jakými jazyky hovoříte? Opravdu jste při stavbě Karlova mostu používali vajíčka? Ty, a spoustu dalších, dětem panovník objasnil, a tak se po rozloučení žáci s chutí mohli vrhnout do další činnosti.

Náplní hodiny výtvarné výchovy bylo vytvořit naučný plakát. Děti nejdříve roztřídily při práci ve skupinách nasbírané odpovědi podle daných kritérií do skupin a poté sepisovaly poznatky z oblastí rodiny, vzdělání, stavitelství, politiky nebo přínosu pro zemi. V průběhu psaní jsme si objasňovali gramatické jevy, chápeme třeba proč se píše v jazycích a ne jazykech, i když je to vzor hrad nebo proč je ve slově univerzita měkké i po tvrdé souhlásce.

Aby bylo sepsané poznatky kam umístit, přišla na řadu část kreativní. Každý nakreslil podobiznu našeho vzácného hosta, na list dolepil štítky se sesbíranými informacemi a vše podle svých představ ozdobil. V závěru dne se celá třída sešla nad výstavou zdařilých prací, spojoval nás pocit dobře odvedené práce a radost nejen z výsledku, ale průběhu celého poznávání.

Děti zažily další den plný objevů se svým průvodcem Malým princem a přesto, že jsme dnes neotevřeli žádný sešit, troufám si říct: „Chcete-li se něco dozvědět o Karlu IV., zeptejte se čtvrťáků z Církvice.“