Český den proti rakovině

Vážení rodiče, pořádáme sbírku na podporu Ligy proti rakovině.

Ve středu 30. září 2020 můžete podpořit Ligu proti rakovině zakoupením žluté kytičky se zelenou stužkou za 20 Kč. Téma letošní sbírky – nádory ledvin a močového měchýře. Cílem sbírky je preventivně působit na širokou veřejnost prostřednictvím letáků s informacemi, které dostanete při zakoupení kytičky. Získané prostředky jsou použity na nádorovou prevenci, zlepšení kvality života onkologických pacientů, podporu onkologické výuky, výzkum a vybavení onkologických center. Organizátorem sbírky je Liga proti rakovině Praha.

Budeme moc rádi, když se s námi do sbírky zapojíte.