Bubnujeme, aby bylo děti lépe slyšet!

Naše škola se zapojila do akce s názvem „Bubnovačka“, která upozorňuje na důležitost ochrany dětí před násilím a bubnuje za všechny děti, které zažívají násilí v rodině.

Proto jsme se všichni sešli a společně jsme si připomněli, že ticho nikoho před násilím neochrání. Zároveň jsme otevřeli téma včasné prevence. Diskutovali jsme o tom, čemu se říká násilí. Co děláme proto, aby nám bylo lépe, když nás něco trápí a mluvili jsme také o tom, co dělat, když se násilí děje nám nebo někomu blízkému.

Video ZDE

www.detstvibeznasili.cz/