Beseda s Policií ČR

Dne 29. 11. se žáci zúčastnili besedy Policie ČR pořádané panem praporčíkem Lukášem Krupičkou spolu s jeho psím parťákem.

Děti se dozvěděly, co obnáší práce policisty a také jaká jsou úskalí v tomto náročném povolání.

Díky odborné a svědomité přednášce se dnes žáci dokáží zorientovat v nebezpečí spojeném s oslovováním od cizích osob, s kyberšikanou a šikanou. Vědí, jak se bezpečně pohybovat po chodníku, u veřejné komunikace a co dělat, když venku najdou injekční stříkačku. Poznali jsme také psího parťáka, který s panem policistou obchází základní a mateřské školy. Děti se tak navíc učily, jak se chovat ke zvířeti.

V neposlední řadě jsme měli šanci nahlédnout i usednout do policejního auta, vyzkoušet si sirénu a vysílačku.

Moc děkujeme panu praporčíku Krupičkovi za velmi zajímavou a poučnou besedu.

Odkaz na fotodokumentaci akce:

https://photos.app.goo.gl/9Ng4Rr917uAGU3518