Aktuální informace k ošetřovnému

Vážení rodiče,
nový formulář📄 žádosti o ošetřovné je k dispozici na ePortálu ČSSZ 🥳
Žádat o ošetřovné bude jednodušší! Stačí vyplnit jediný formulář🤩. Zcela nový formulář pro rodiče je kombinací žádosti o ošetřovné a výkazu péče. Stačí vyplnit a předat zaměstnavateli jediný formulář.

📍 Podrobné informace včetně návodu na vyplnění najdete na našem webu www.cssz.cz/…/zadat-o-osetrovne-bude-jednodussi…
📌 O ošetřovné budete žádat za uplynulý kalendářní měsíc, tedy na začátku měsíce listopadu za měsíc říjen.
📌 Novinkou, která pomůže ČSSZ při hromadném zpracovávání žádostí, je generování jedinečného čísla u každé žádosti při jejím počátku. Toto číslo pak bude sloužit pro snadnou identifikaci dávkového případu a párování dokladů pro zpracování dávky. Bude nutné ho vyplnit na formulář za další kalendářní měsíc, pokud budou mimořádná opatření a související uzavření škol bez přerušení trvat i nadále. ❗️❗️❗️Rodiče proto žádáme, aby si toto číslo formuláře pečlivě poznamenali🖋, nebo si formulář žádosti s číslem uložili ve svém počítači🖥.
📌 Na formuláři Žádost o ošetřovné při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část, bude zaměstnanec uvádět prohlášení o uzavření školy (dětského zařízení) včetně doby uzavření. Současně zaměstnanec vyplní dny, ve kterých pečoval o dítě.
📌 Následně zaměstnanec předá formulář svému zaměstnavateli, který na žádost o ošetřovné doplní své záznamy či je uvede na samostatném tiskopisu Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení, ke kterému žádost o ošetřovné přiloží.
📌 Zaměstnavatel převede žádost o ošetřovné do elektronické podoby a ověřeným způsobem ji zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, a to buď samostatně či jako přílohu k tiskopisu Záznamy zaměstnavatele. Současně elektronicky odešle Přílohu k žádosti o dávku (NEMPRI).
📍 Formulář žádosti při péči o dítě za kalendářní měsíc, ve kterém bylo uzavřeno výchovné zařízení (škola) či jeho část eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m
📍 Záznamy zaměstnavatele k žádosti o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-zz