Adventní jarmark

V neděli 3. prosince 2023 se konal v Jakubě Adventní jarmark.

Jarmark byl zahájen vystoupením dětí ze základní školy v kostele. Všichni přítomní byli dojati krásným zpěvem a vystoupení ocenili dlouhým potleskem. Velké díky patří paní učitelce Kláře Buckové za nacvičení programu s dětmi a všem muzikantům za skvělý kytarový doprovod. 

Po vystoupení nás pozvala ředitelka základní školy na trhy, kde bylo plno stánků s rukodělnými výrobky a občerstvením.  Děti, paní učitelky a rodiče vytvořili krásné vánoční dekorace, ozdoby a další unikátní předměty, které byly na jarmarku k zakoupení. Kromě nás zde měli své stánky i další drobní řemeslníci, MŠ Církvice a hostinec Špýchar. 

Pro nejmenší návštěvníky byla připravena Ježíškova pošta, kde si mohly děti napsat a poslat svá přáníčka a dopisy Ježíškovi. Atmosféru celého jarmarku umocňovala zasněžená krajina a vánoční hudba.

Vrcholem dne bylo rozsvícení vánočního stromu. Tato chvíle plná světel a radosti symbolizovala příchod vánočních svátků. 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a průběhu Adventního jarmarku. Velké poděkování patří hostinci Špýchar, který se stal hlavním organizátorem celé akce a postaral se o gastronomické zážitky všech přítomných. Ocenění patří i účinkujícím, dobrovolníkům a samozřejmě návštěvníkům za jejich přítomnost a podporu. 

Po odečtení nákladů se z Adventního trhu, adventní výstavy a adventního zpívání u stromečku v Církvici vybralo 23 446 Kč.

https://photos.app.goo.gl/VcGEUpZSBA2WThrSA

https://photos.app.goo.gl/iH1oGmnxPx3bb8hQ8