Konference “Setkání s Hejného metodou”

Konference “Setkání s Hejného metodou”

První listopadovou sobotu věnovali čtyři naši pedagogové již druhé konferenci “Setkání s Hejného metodou”. Celý program zahájil pan profesor přednáškou v posluchárně Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.

Připomněl znovu čtyři cíle vyučování, mezi které patří vztah žáků k matematice a intelektuální činnosti vůbec, rozvoj sociálních schopností dítěte (schopnost pracovat v týmu, pocit radosti z radosti kamaráda a pocit radosti z radosti kamaráda, kterou jsem já způsobil), rozvoj kognitivních schopností (schopnost vidět, popsat, uchopit, řešit problém) a rozvoj znalostí. Ty jsou jedním z cílů, nikoliv cílem jediným, jak se někdy prezentuje akademiky, matematiky a ve společnosti se na ně klade největší důraz.

Podle pana profesora musí mít dítě radost z úspěchu. To posiluje jeho sebevědomí. Děti “špičkové”, jak pan profesor nazývá talentované děti, nesmí škola pokazit. Pro takové děti musíme volit vhodné úlohy. Výsledek takové úlohy pak špičkové dítě naplní hrdostí a jeho intelektuální sebevědomí tak narůstá.

Podle pana profesora vychází metoda z bible. Použil podobenství s Novým zákonem, kde je láska a víra – láska a porozumění učitele dětem a víra v děti, že to zvládnou.

Po milých slovech pana profesora už následovaly dílny v jednotlivých učebnách. My jsme zvolili dílnu, kde jsme sdíleli zkušenosti s reflexí. Pak jsme si přiblížili prostředí násobilkové tabulky a rodokmenu, prodiskutovali jsme i práci s žáky slabšími nebo s žáky ze znevýhodněného prostředí. U kulatého stolu jsme pohovořili o aktivitách pro rodiče a nakonec jsme si zkusili tvorbu gradovaných úloh.

Celý den utekl jako voda. Odnesli jsme si nové poznatky a nápady, kterými obohatíme naše vyučovací hodiny. Já osobně jsem odjížděla s pocitem, že jdeme správným směrem a to, co děláme, má ohromný smysl. U našich dětí to poznáme třeba až za 10 let, až se budou uplatňovat ve společnosti. Věřím, že v ní uspějí stejně dobře, jako všechny “Hejného děti”.

L. Hrušková