Setkání k plánování

Ve čtvrtek 2. listopadu se sešli zástupci Školské rady, rodičů naší školy a žáků z řad školního parlamentu ke společnému plánování.

Setkání mělo tři hlavní cíle. Chtěli jsme propojit všechny tři organizace, vymyslet plán další spolupráce a užít si společnou hodinku a půl. Podařilo se naplánovat další setkání, osvětlila se některá temná místa a naznačila se témata následujících schůzek. V tento den se opravdu všechny tři subjekty propojily a odpoledne se konalo v příjemné a radostné atmosféře. Na závěr jsme si symbolicky připili nealkoholických nápojem na zdar fungování nově vzniklého uskupení aktivních rodičů. Přejeme novému spolku hodně radosti při práci s dětmi i pro děti a držíme palce, aby se toto uskupení dál rozrůstalo o nové členy.