Únorové společné shromáždění žáků všech tříd

11. 2. 2020 se uskutečnilo další shromáždění

Tentokrát jsme se věnovali problému, který se mezi dětmi občas vyskytne. Otázka pro jednotlivé třídy zněla: Jak se zachováš, když po Tobě spolužák bude chtít, abys pro něj něco udělal s výhrůžkou, že Ti ublíží, pokud to nesplníš? Co takovému spolužákovi hrozí? Jaké budou následky jeho jednání?

Děti přicházely s různými strategiemi, mezi které patřilo například oznámení situace dospělému, nejlepšímu kamarádovi, zavolání na Linku bezpečí nebo ohlášení na Policii ČR. Důsledky takového jednání byly popsány také výstižně.

Na závěr si děti vyzkoušely, že mají společné záliby a zájmy. Napříč třídami jsme pak vytvořili hada, který vznikl podle toho, co máme společného. Rozloučili jsme se s přáním, abychom dokázali pomoci tomu, komu je ubližováno.

V odpolední školní družině vznikl “Radílek”, na kterého děti zaznamenaly a výtvarně ztvárnily všechny rady, jak se proti vyhrožování bránit.