Organizace ŠD

Školní družina

provozní doba: 6.30 – 15.30 hod

Ranní družina: Jaroslava Uhlířová

1. oddělení: Jaroslava Uhlířová

2. oddělení: Renata Krupová

Platba ŠD za 1.pololetí 250,- Kč na účet školy do konce září (č.ú.: 162726103/0600)

 

 

Organizace ŠD   

4.9. ŠD není v provozu

5.9. ŠD je v provozu od 6.30 do 15.30 hod

 

Přihlášky do ŠD

Žáci dostanou zápisní lístek a potvrzení o obeznámení se s Vnitřním řádem školní družiny, které je uvedený na webových stránkách ZŠ – vnitří řád ŠD 2016

Prosíme rodiče o vyplnění a podepsání těchto dokumentů a jejich odevzdání vychovatelce ŠD .  Podle počtu přihlášených žáků se bude odvíjet další organizace ŠD.

Kapacita ŠD je 50 žáků.