1. setkání žáků všech tříd

V pondělí 7. října se u nás ve škole uskutečnilo 1. setkání žáků všech tříd. Ráno se děti z celé školy sešly v kruhu, aby si navzájem nasdílely společné zážitky a povyprávěly o tom, co se jim ve třídách za měsíc září podařilo a jaké jsou u nich novinky. Děti si vzájemně naslouchaly a setkání tak mělo pozitivní účinek na podpoření mezilidských vztahů, stmelení kolektivu, spolupráci, toleranci a respektování ostatních. Součástí setkání bylo i představení školního metodika prevence (Mgr. Šárky Viktorové) a seznámení žáků s využitím Schránky důvěry a web. stránky/aplikace NNTB. Tedy seznámení s různými možnostmi, kterých mohou děti využít, když je nebo jejich kamarády něco trápí.