Zájmové kroužky

Kroužek práce s počítačem
V nově zrekonstruované škole vznikla v podkroví zcela nová počítačová učebna. V letošním roce je opět využívána 2 skupinami žáků v počítačovém kroužku.

Kroužek anglického jazyka
Do kroužku se přihlašují děti z 1. a 2. ročníku, pod vedení paní Jitky Kvízové.

Kroužek ručních prací „Šikulové“
Tento kroužek zahájil svou činnost jako pobočka Domu dětí a mládeže DOMINIK Kutná Hora. Zájemci se scházejí ve třech skupinách jednou týdně v pondělí pod vedením R. Krupové a zabývají se výrobou předmětů z různých materiálů, kterými dělají radost nejenom sobě, ale i rodinným příslušníkům. Některé výrobky vystavují na školních akcích v kulturním domě nebo jimi zdobí budovu školy.

Aerobic
K využití volného času a zdokonalení pohybu při hudbě pomůže dětem kroužek aerobicu, vedený C. Macháčkovou a K. Pokornou.

Hra na flétnu
V tomto roce se přihlásilo 11 dětí na hru na flétnu. Některé děti mají základy z MŠ, ale všem jde hraní velice pěkně. Ve středu přijíždí učitel ze ZUŠ Čáslav.

Kroužek „Šperkování“
Tento kroužek vede paní L. Křížková jako pobočku DDM v Kutné Hoře. Je rozložený na dvě skupiny. Jedna v pondělí a druhá ve středu.Žákyně vytvářejí krásné šperky nejen z korálků , ale i z FIMA a gumiček.

Náplň práce školní družiny
Široký okruh činností se nabízí žákům ve školní družině. Vychovatelka J. Uhlířová se účastní seminářů zaměřených na různé techniky, týkající se Vv, Hv a Tv. Nové poznatky využívá při práci s dětmi. Jejich pěkné výrobky zdobí budovu naší školy a o Vánocích a Velikonocích je může obdivovat i veřejnost při výstavách ve škole.